2021-10-24 16:59:08 Find the results of "

http:

" for you

Hypertext Transfer Protocol – Wikipedia tiếng Việt

HTTP ( Tiếng Anh : HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản ) là một giao thức lớp ứng dụng cho các hệ thống thông tin siêu phương tiện phân tán, cộng tác. [1] HTTP là nền tảng của ...

Hypertext Transfer Protocol - Wikipedia

Hypertext Transfer Protocol International standard RFC 1945 HTTP/1.0 (1996)

HTTP | MDN

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is an application-layer protocol for transmitting hypermedia documents, such as HTML. It was designed for communication between web browsers and web servers, but it can ...

HTTP - Hypertext Transfer Protocol Overview - w3.org

News | HTTP Activity | Specs | Software | Talks | Mailing lists | IETF | HTTP Extensions | WebMux | HTTP-NG | Web Characterization | Background.

Công cụ tìm kiếm Google - Phiên bản tiếng Việt

Phiên bản tiếng Việt của dịch vụ tìm kiếm cung cấp bởi Google, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet: Trang web, Tài liệu, Hình ảnh, video,

Tìm hiểu về HTTP (HyperText Transfer Protocol) - Viblo

HTTP là gì? HTTP (HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong các giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) ...

What is HTTP? | Cloudflare

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is the foundation of the World Wide Web, and is used to load web pages using hypertext links. Learn more about HTTP.

Tin nhanh VnExpress

Trang tin tổng hợp và cập nhật về nhiều lĩnh vực của Việt Nam và thế giới: Kinh tế, Chính trị, Xã hội, khoa học công nghệ, đời sống, thể thao, giải trí,

Đăng nhập

Từ ngày 24/08/2021 đến ngày 25/08/2021, Hệ thống mở thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến. Sau thời gian thử nghiệm, Hệ thống sẽ khôi phục lại toàn bộ nguyện vọng ...

Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

Cung cấp thông tin về hoạt động của Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.